Kontakt

Agentúra 04, s.r.o.
Partizánska 13, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4153050, +421 907 744649
Fax: +421 48 4151231
IČO: 36628743

Zapísaná v Obch. Registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č. 9540/S